4Pa test

Co to je?

Měření, kterým zjistíme, zda je dostatečný přívod vzduchu pro spalování.  Princip spočívá v měření tlakového rozdílu mezi místností se spalovacím zařízením a od spalovacího prostoru odděleného místa (vnější prostor, schodiště).

Souběžným provozem kotle (na tuhá nebo plynná paliva) závislého na přívodu vzduchu z okolí spotřebiče a odvětrávacího zařízení (např. digestoře) může dojít k nebezpečnému podtlaku, který má za následek výstup spalin do okolí spotřebiče.

4Pa testem zjistíme, jestli je dostatečný přísun vzduchu pro spalování při soubežném provozu kotle a odvětrávacího zařízení.

4Pa test provádíme zařízením zn. Wöhler.